USWNT beat Netherlands in Lyon in July to retain the Women's World Cup.

 

การไกล่เกลี่ยเจรจาระหว่าง US Soccer และทีมฟุตบอลหญิงของสหรัฐอเมริกาในคดีการเลือกปฏิบัติทางเพศที่ผู้เล่นยื่นเมื่อต้นปีนี้ได้พังทลายลงตามโฆษกของผู้เล่น

 

อ่านต่อได้ที่: https://www.claire-macdonald.com

เครดิตโดย: https://www.ufabet123.com